Coaching / Therapie

Waarom gebeurt je wat er gebeurt?
Waarom overkomt je wat je overkomt?
Waarom is je leven zoals het is?
&
Wat kun je er zelf aan doen?

Ik ben opgeleid als psychosociaal natuurgeneeskundig therapeut?
Een psychosociaal therapeut is iemand die op minimaal HBO+-niveau is opgeleid en continu aan verdere professionalisering en ontwikkeling werkt. Een therapeut die lid is van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen en heeft daarom minimaal een psychosociale opleiding en een specialistische vervolgopleiding afgerond. De therapeut is in een of meerdere therapieën/methodieken geschoold en volgt regelmatig bij- en nascholingen om gekwalificeerd te kunnen blijven werken. Tevens vol doe ik aan de vereiste Medische Basiskennis & Psychosociale Basiskennis.

Ik begeleid mensen die:
* graag wil weten wat de oorzaak is van hun probleem
* op zoek willen gaan naar de dieperliggende oorzaak
&
* daar zélf iets aan wil veranderen!!

Je loopt steeds tegen hetzelfde aan, wat je ook doet het helpt niet. Je (lichamelijke) klachten blijven terugkomen.
De behandeling /therapie is er niet op gericht om het gedrag van de mens te veranderen. De mens is in de kern goed zoals hij is. Tijdens het consult bekijken we een klacht of een ziekte als een signaal. Vanuit een holistische visie (holistisch = kijken naar het geheel). Bijvoorbeeld: Als je iets eng vindt laat je lichaam dat voelen: je begint te zweten, krijgt buikpijn, diarree, hartkloppingen, etc. Je lichaam drukt daarmee op zijn eigen manier dit gevoel uit.

Zo ook met een lichamelijke klacht (rugpijn, terugkerende keelontsteking, migraine, etc.) of een ander soort probleem (relatieproblemen, „lastige” kinderen, onverwerkt verdriet, concentratieproblemen, ernstig overgewicht, etc.)
Hiermee laat het lichaam zien wat in de mens leeft: het lichaam wil ons iets vertellen d.m.v. deze klacht of ziekte.
We gaan samen op zoek naar de achterliggende reden en vragen ons af hoe ik jou daarbij kan helpen, maar vooral wat je er zelf aan kunt doen.

Ik wil je graag helpen om deze „taal” van je lichaam te begrijpen en ernaar te luisteren. Hierdoor wordt het zelfgenezende mechanisme aangesproken en gestimuleerd. Het herstellen van het natuurlijke evenwicht is het uiteindelijke doel.

Een behandeling bestaat uit gesprekken van mens tot mens.
Maar daarnaast vertelt het lichaam ook zijn verhaal. Met behulp van toegepaste kinesiologie kan je het verhaal van het lichaam ‘lezen’. Samen met de informatie uit de gesprekken ontstaat er langzaam maar zeker een beeld van wat er zich afspeelt.
Ter ondersteuning van de bewustwording kan gebruik gemaakt worden van de behandeling van bijvoorbeeld acupunctuurpunten, bloesem remedies (van Nederlandse bodem), voedingsadviezen, etc.

Je krijgt je eigen verantwoordelijkheid (weer) in handen. Je wordt in staat gesteld daadwerkelijk zelf iets aan je situatie te doen. Daardoor kom je in ieder geval weer krachtig in het leven te staan.

Mijn behandelingen zijn complementair, aanvullend, om zo vanuit een andere invalshoek, mensen te helpen het vertrouwen in zichzelf terug te vinden, anders met stress om te gaan en/of hun genezingsproces te ondersteunen.

Houd altijd contact met je arts of specialist. Blijf je medicijnen trouw gebruiken, zolang je arts of specialist dat nodig vindt.

De psychosociaal therapeut kun je zonder verwijzing van de huisarts benaderen. Afhankelijk van je verzekering is er (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. Er is geen lange wachtlijst. 

In onderstaand filmpje legt een collega uit wat mijn visie is.

https://youtu.be/_FYsY_Q0p5I