Coaching / Therapie

Het is niet de druppel die de emmer doet overlopen,
maar de volle emmer die de druppel niet meer verwerken kan.

Waarom gebeurt je wat er gebeurt?
Waarom overkomt je wat je overkomt?
Waarom is je leven zoals het is?
&
Wat kun je er zelf aan doen?

Psychosociale Natuurgeneeskundige Therapie (Marcos therapie); voor iedereen die:
* graag wil weten wat de oorzaak is van het probleem
* op zoek wil gaan naar de dieperliggende oorzaak
&
* daar zélf iets aan wil veranderen!!

Je loopt steeds tegen hetzelfde aan, wat je ook doet het helpt niet. Je (lichamelijke) klachten blijven terugkomen.
Loopt je leven niet zoals je het gewild hebt? Gebeuren er dingen waar je maar geen grip op kunt krijgen?
Waar komen je klachten vandaan?

De behandeling /therapie is er niet op gericht om het gedrag van de mens te veranderen. De mens is in de kern goed zoals hij is. Tijdens het consult bekijken we een klacht of een ziekte als een signaal. Vanuit een holistische visie.
(holistisch = kijken naar het geheel).

Bijvoorbeeld: Als je iets eng vindt laat je lichaam dat voelen: je begint te zweten, krijgt buikpijn, diarree, hartkloppingen, etc. Je lichaam drukt daarmee op zijn eigen manier dit gevoel uit.
Zo ook met een lichamelijke klacht (rugpijn, terugkerende keelontsteking, migraine, etc.) of een ander soort probleem (relatieproblemen, „lastige” kinderen, onverwerkt verdriet, concentratieproblemen, ernstig overgewicht, etc.)

Hiermee laat het lichaam zien wat in de mens leeft: het lichaam wil ons iets vertellen d.m.v. deze klacht of ziekte.
We gaan samen op zoek naar de achterliggende reden en vragen ons af hoe ik jou daarbij kan helpen, maar vooral wat je er zelf aan kunt doen.

Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven en welzijn.

Ik wil je graag helpen om deze „taal” van je lichaam te begrijpen en ernaar te luisteren. Hierdoor wordt het zelfgenezende mechanisme aangesproken en gestimuleerd. Het herstellen van het natuurlijke evenwicht is het uiteindelijke doel.
Daar ligt dus ook de kracht om werkelijk te genezen en te helen.
Dus je zult jezelf moeten leren kennen als je wilt terugkeren naar je eigen oorsprong.
Dáár ligt je evenwicht.

Een behandeling bestaat uit gesprekken van mens tot mens.
Maar daarnaast vertelt het lichaam ook zijn verhaal. Met behulp van toegepaste kinesiologie kan je het verhaal van het lichaam ‘lezen’. Samen met de informatie uit de gesprekken ontstaat er langzaam maar zeker een beeld van wat er zich afspeelt.
Ter ondersteuning van de bewustwording kan gebruik gemaakt worden van de behandeling van bijvoorbeeld acupunctuurpunten, bloesem remedies (van Nederlandse bodem), voedingsadviezen, etc.
Met behulp van huiswerk / handvatten kun je ook zelf actief aan de slag.

Je krijgt je eigen verantwoordelijkheid (weer) in handen. Je wordt in staat gesteld daadwerkelijk zelf iets aan je situatie te doen. Daardoor kom je in ieder geval weer krachtig in het leven te staan.

Mijn behandelingen zijn complementair, aanvullend, om zo vanuit een andere invalshoek, mensen te helpen het vertrouwen in zichzelf terug te vinden, anders met stress om te gaan en/of hun genezingsproces te ondersteunen.
Houd altijd contact met je arts of specialist. Blijf je medicijnen trouw gebruiken, zolang je arts of specialist dat nodig vindt.

In onderstaand filmpje legt een collega uit wat mijn visie is.