(ACT) Coaching / Therapie

Waarom gebeurt je wat er gebeurt?
Waarom overkomt je wat je overkomt?
Waarom is je leven zoals het is?
&
Wat kun je er zelf aan doen?

Ik ben opgeleid als psychosociaal natuurgeneeskundig therapeut?
Een psychosociaal therapeut is iemand die op minimaal HBO+-niveau is opgeleid en continu aan verdere professionalisering en ontwikkeling werkt. Ik ben lid van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen en de vereiste Medische & Psychosociale Basiskennis.

Tijdens het consult bekijken we een klacht of een ziekte als een signaal. Vanuit een holistische visie (holistisch = kijken naar het geheel). Bijvoorbeeld: Als je iets eng vindt laat je lichaam dat voelen: je begint te zweten, krijgt buikpijn, diarree, hartkloppingen, etc. Je lichaam drukt daarmee op zijn eigen manier dit gevoel uit.
Zo ook met een lichamelijke klacht (rugpijn, terugkerende keelontsteking, migraine, etc.) of een ander soort probleem (relatieproblemen, „lastige” kinderen, onverwerkt verdriet, concentratieproblemen, ernstig overgewicht, etc.)
Hiermee laat het lichaam zien wat in de mens leeft: het lichaam wil ons iets vertellen d.m.v. deze klacht of ziekte.
We gaan samen op zoek naar de achterliggende reden en vragen ons af hoe ik jou daarbij kan helpen, maar vooral wat je er zelf aan kunt doen.

Ik wil je graag helpen om deze „taal” van je lichaam te begrijpen en ernaar te luisteren.
Een behandeling bestaat uit gesprekken van mens tot mens. Maar daarnaast vertelt het lichaam ook zijn verhaal. Met behulp van toegepaste kinesiologie en diverse methodieken (waaronder ACT* ) kan je het verhaal van het lichaam ‘lezen’. Samen met de informatie uit de gesprekken ontstaat er langzaam maar zeker een beeld van wat er zich afspeelt.

Mijn behandelingen zijn complementair, aanvullend, om zo vanuit een andere invalshoek, mensen te helpen het vertrouwen in zichzelf terug te vinden, anders met stress om te gaan en/of hun genezingsproces te ondersteunen.

Houd altijd contact met je arts of specialist. Blijf je medicijnen trouw gebruiken, zolang je arts of specialist dat nodig vindt.

De psychosociaal therapeut kun je zonder verwijzing van de huisarts benaderen. Afhankelijk van je verzekering is er (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. Er is geen lange wachtlijst. 

 

* ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een nieuwe, bewezen effectieve vorm van gedragstherapie voor verschillende problemen. Waaronder; rouw, chronische pijn, angst en lichamelijke ongemakken.
Ook kun je ACT gebruiken om je kwaliteit van leven te vergroten en je persoonlijke veerkracht te verhogen.

Gedrag is altijd logisch

Wanneer jouw kind vastloopt, kan je je als ouder machteloos voelen.
Samen kunnen we kijken naar het geboorteverhaal van je kind (of dat van jezelf) en dit in kaart brengen.
Geboorte In Kaart, is een prachtige methode waarmee inzicht verkregen wordt in het gedrag en de behoefte van je kind. Want neem van mij aan; elke zwangerschap en elke geboorte verloopt anders. In deze perioden voelt de baby alles wat de moeder ook voelt. De omstandigheden en ervaringen rondom je geboorte draag je de rest van je leven bij je. Daar ontstaat als het ware je eigen unieke ‘imprint’. Deze is bepalend voor de rest van je leven. En het is van grote invloed op hoe jij je leven en de daarin voorkomende gebeurtenissen ervaart. En hoe je ermee omgaat!

Het verhaal van de start van je leven is daarom zo ontzettend belangrijk. Hoe verliep de zwangerschap en de geboorte? En nog belangrijker: welk gemis was er? Welke behoefte is nu zo aanwezig? Het kennen van het geboorteverhaal zorgt ervoor dat je het gedrag onder de loep neemt en ineens begrijpt waar bepaalde gedragingen, belemmerende overtuigingen en hardnekkige geboortepatronen vandaan komen.

Interesse in jouw geboorteverhaal of dat van je kind(eren)?
Neem contact op voor een vrijblijvende, gratis kennismaking.