Tarieven & Vergoeding

Tarieven
• Het kennismakingsgesprek (+/- 20 minuten) is gratis en geheel vrijblijvend.
* Het annuleren van een afspraak dient 24 uur voor de geplande afspraak te gebeuren per telefoon of e-mail.
Is dit niet het geval, dan wordt het consult in rekening gebracht.

Kennismaking (+/-. 20 minuten) :                                  
gratis

Psychosociaal Natuurgeneeskundig Consult:
Het uurtarief is  € 95,-
Een afspraak duurt in de regel een uur.

Voedingsconsulten:
Eerste consult is altijd de vitaliteitsscan, incl consult en voedingsdagboek: € 185,00 (+/- 60 minuten)
Vervolgconsulten : € 49,50 (per 30 minuten)

Losse vitaliteitsscan incl. consult:
€ 165,00

Access Bars® behandeling:
€ 80,00 (duur behandeling +/- 60 minuten)
Acces bars voor kinderen tot 12 jaar = € 35,00 (duur 30 minuten)

Bedrijven:
op navraag

Vergoedingen
Belangrijk:  Omdat vergoeding plaatsvindt vanuit de aanvullende polis, behoeft géén eigen risico betaald te worden.

Vergoeding Voedingsconsult
Mijn praktijk is een erkend bedrijf voor gewichtsbeheersing en voedingsadvies en is aangesloten bij de BGN.
Op de website van de Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) staat een overzicht van alle zorgverzekeraars die de consulten van de BGN-gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden. Voor actuele informatie raadpleegt men de polis van de eigen zorgverzekering.

Psychosociaal Natuurgeneeskundige Consult
Ik ben als professional geaccrediteerd en geregistreerd. De kwaliteit blijf ik waarborgen door permanente scholing en persoonlijke ontwikkeling binnen mijn vakgebied. Informatie over deskundigheid, klachtenreglement en ethische codes zijn terug te vinden bij onderstaande beroepsverenigingen: VBAG en RBCZ

Vergoeding via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Verantwoording van de behandeltijd
De tijd die in rekening wordt gebracht bestaat uit twee componenten:

1. De ‘directe’ tijd, dit is de tijd dat je contact hebt gehad met de behandelaar.
2. De ‘indirecte’ tijd, dit is de tijd die de behandelaar nog nodig heeft buiten je aanwezigheid. Bijvoorbeeld tijd die is besteed aan het opstellen van het behandelplan, het bijwerken van je dossier, het informeren van de verwijzer of het overleggen met je arts.

Heb je meer vragen over de vergoeding van je behandeling? Neem dan contact met me op.