Tarieven & Vergoeding

Tarieven
• Het kennismakingsgesprek (+/- 20 minuten) is gratis en geheel vrijblijvend.
* Het annuleren van een afspraak dient 24 uur voor de geplande afspraak te gebeuren per telefoon of e-mail.
Is dit niet het geval, dan wordt het consult in rekening gebracht.

Kennismaking (+/-. 20 minuten) :                                  
gratis

Leefstijlpakket:
3 Consulten met o.a. een vitaliteitscan, bespreken voedingspatroon adv voedingsdagboek en andere leefstijlthema’s.
€ 299,00

Psychosociaal Natuurgeneeskundig Consult:
Het uurtarief is  € 95,-
Een afspraak duurt in de regel een uur.

Vitaliteitsscan incl. consult:
€ 165,00

Access Bars® behandeling:
€ 80,00 (duur behandeling +/- 60 minuten)
Acces bars voor kinderen tot 12 jaar = € 35,00 (duur 30 minuten)

Bedrijven:
op navraag

Vergoedingen
Belangrijk:  Omdat vergoeding plaatsvindt vanuit de aanvullende polis, behoeft géén eigen risico betaald te worden.

Vergoeding Voedingsconsult
Mijn praktijk is een erkend bedrijf voor gewichtsbeheersing en voedingsadvies en is aangesloten bij de BGN. De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent wordt door een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoed. Dit valt doorgaans onder de rubriek „Preventie”. Op de website van de Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) staat een overzicht van alle zorgverzekeraars die de consulten van de BGN-gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden. Voor actuele informatie raadpleegt men de polis van de eigen zorgverzekering.

Zonder tussenkomst van de huisarts direct advies op het gebied van gezonde voeding? Dat kan via de BGN-gewichtsconsulent. De BGN-gewichtsconsulent begeleidt jou volgens de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezonder eet- en leefpatroon. Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Een verwijzing door een huisarts of andere zorgprofessional is niet nodig. Daarmee is de BGN-gewichtsconsulent laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die advies of begeleiding wil op het gebied van gezonde voeding.

Vergoeding Psychosociaal Natuurgeneeskundige Consult
Ik ben als zelfstandig gevestigd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en sta ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ® . Tevens ben ik onderhevig aan TCZ-tuchtrecht.

De coachings/therapie consulten vallen doorgaans onder de rubriek „Alternatieve zorg”. Op de site van de beroepsvereniging vindt u bij “zorgverzekeraars” een lijst van zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van de polis.

Vergoeding via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van het bedrijf
Bijv. in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.