Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Susan Stevens Voeding & Therapie geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Susan Stevens Voeding & Therapie respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyright
Op alle teksten en beelden die worden gepresenteerd op deze internetsite berust het copyright bij Susan Stevens Voeding & Therapie. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Susan Stevens Voeding & Therapie mag worden gekopieerd.