Tarieven & Vergoeding

Tarieven
• Het kennismakingsgesprek (maximaal 20 minuten) is gratis en geheel vrijblijvend
• Het tarief per consult is incl. de tijd die nodig is voor voorbereiding en de verwerking van de informatie achteraf.

Kennismaking (max. 20 minuten) :                                  
gratis

Leefstijlpakket:
3 Consulten met o.a. een vitaliteitscan, biometrie meting, bespreken voedingspatroon en andere leefstijlthema’s.
Voor meer info; zie werkwijze.
€ 295,00

Psychosociaal Natuurgeneeskundig Consult:
€ 80,00 per uur

Vitaliteitsscan :
€ 149,00

Bedrijven:
op navraag

U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen. Vriendelijk verzoek dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Indien u dit niet doet, ben ik helaas genoodzaakt het consult in rekening te brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.

Vergoedingen
Belangrijk:  Omdat vergoeding plaatsvindt vanuit de aanvullende polis, behoeft géén eigen risico betaald te worden.

U dient zelf zorg te dragen voor het declareren van de nota bij uw zorgverzekeraar. Voor het bepalen van de hoogte van uw vergoeding vanuit de aanvullende verzekering dient u zelf bij uw zorgverzekering te informeren voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Vergoeding Psychosociaal Natuurgeneeskundige Consult (Marcos Therapie)
Ik ben als zelfstandig gevestigd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.
Tevens sta ik ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ® en ben onderhevig aan TCZ-tuchtrecht.
Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden Marcos Therapie (gedeeltelijk) via uw aanvullende verzekering. Dit valt doorgaans onder de rubriek „Alternatieve zorg”. Op de site van de beroepsvereniging vindt u bij “zorgverzekeraars” een lijst van zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van de polis.

U heeft hiervoor van mij de volgende informatie nodig;
AGB Zorgverlenercode: 90101320
AGB Praktijkcode: 90060871

Vergoeding Voedingsconsult
Mijn praktijk is een erkend bedrijf voor gewichtsbeheersing en voedingsadvies en is aangesloten bij de BGN. De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent wordt door een toenemend aantal zorgverzekeraars vergoed.

U kunt de voorwaarden terugvinden in uw eigen polis. Dit valt doorgaans onder de rubriek „Preventie”. Op de website van de Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) staat een overzicht van alle zorgverzekeraars die de consulten van de BGN-gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden. Als u (op de site van de BGN) op de betreffende zorgverzekeraar klikt, kunt u lezen welke vergoeding er wordt gegeven.

Als u uw zorgverzekeraar niet terug ziet in dit overzicht, wordt er meestal geen vergoeding gegeven. U kunt dit uiteraard altijd navragen bij uw zorgverzekeraar.

Ik kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie op deze pagina. Voor actuele informatie raadpleegt men de polis van de eigen zorgverzekering.

logo_1200unknown-1unknown-2