Voor wie?

Voor de mens met een klacht, probleem, ziekte of levensvraag
In mijn werk neem ik NIET alleen de klacht of het probleem als uitgangspunt, maar de mens. Door te werken vanuit je eigen menszijn ben je in staat om klachten of problemen in je leven vanuit hun oorsprong te begrijpen en ze van daaruit ook aan te pakken. Wanneer ik met kinderen/jongeren werk, betrek ik de ouders/verzorgers altijd in het behandel proces.

Ik werk met mensen van alle leeftijden (babies, kinderen, pubers, volwassenen).

Voor de mens in het bedrijf
Het is niet het bedrijf dat de mensen maakt, het zijn de mensen die het bedrijf maken. Mijn vakgebieden kunnen beide  prima worden ingezet binnen het bedrijf. Los van elkaar of samen. Door in groepsverband te werken aan afvallen, gezond(er) leven en/of bewustwording ontstaat er begrip en respect voor elkaar als mens. Dit komt de werksfeer ten goede, vermindert de belasting (die de mens zichzelf vaak oplegt) en dringt daarmee langdurig of frequent uitval door ziekte terug. Het resultaat is een gemotiveerd, zelfbewust en gezond team van mensen dat vooral vanuit respect voor zichzelf met respect voor de ander om gaat. Ieder mens draagt zo vanuit zijn eigen menszijn en zijn eigen kwaliteiten bij aan de algehele verbetering van de prestaties van het bedrijf.

Preventie / persoonlijke groei
Misschien wel de allerbelangrijkste toepassing ligt in PREVENTIE. Door actief aan jezelf te werken, door je bewust te worden van wie jij als mens eigenlijk in de kern bent en daar naar te leven, ga je persoonlijk groeien. Het leven wordt dan vanzelf minder belastend. Daarmee kun je jezelf (en je omgeving) een hoop problemen besparen. Je bent eerder in staat je eigen aandeel te zien in probleemsituaties waardoor veroordeling van de ander of de buitenwereld achterwege blijft.