Werkwijze

Voor de mens met een klacht, probleem, ziekte of levensvraag
In mijn werk neem ik NIET alleen de klacht of het probleem als uitgangspunt, maar de mens. Door te werken vanuit je eigen menszijn ben je in staat om klachten of problemen in je leven vanuit hun oorsprong te begrijpen en ze van daaruit ook aan te pakken. Wanneer ik met kinderen/jongeren werk, betrek ik de ouders/verzorgers altijd in het behandel proces.

Ik werk met mensen van alle leeftijden (babies, kinderen, pubers, volwassenen).

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (duur max 20 minuten)
Gedurende een traject is het belangrijk dat er een „klik” is. Tijdens een kennismakingsgesprek onderzoeken we of mijn manier van werken past bij jouw vraag. Op die manier ontdekken we of het tussen ons ‘klikt’. De kennismaking vindt plaats in mijn praktijk, gevestigd in Gezondheidsplein De Postbaan in Wanssum.
Voel je vrij om een afspraak te maken. 

Leefstijl

Intakegesprek (duur +/- 1 uur en 15 minuten)
Vooraf aan het intakegesprek ontvang je een korte vragenlijst. Tijdens het intakegesprek nemen we deze vragenlijst samen door en bespreken we je klachten. Zowel lichamelijke als emotionele klachten. Tijdens het intake gesprek worden ook de vitaliteitsscan en een biometrie meting afgenomen.
De resultaten bespreken we tijdens dit consult. Je ontvangt direct handvatten om mee aan de slag te gaan. 

E.e.a. kan leiden tot een advies voor aanpassing in uw dieet, een aantal voedingsconsulten en/of coaching. 

Vervolgconsult 1 (duur +/- 1 uur)
In het vervolgconsult bespreken we de vervolgstappen. Deze hebben altijd als doel om de gezondheid in zijn geheel te ondersteunen en verbeteren.

Afhankelijk van de klachten en wensen zijn er diverse routes mogelijk:

  • droog bloed analyse (extra kosten)
  • voedingsanalyse
  • leefstijladvies
  • ontlasting onderzoek (extra kosten)
  • psychosociale coaching / therapie

Vervolgconsult 2 (duur +/- 1 uur)
We bespreken de voortgang en eventuele nodige vervolgstappen. 

Therapie / Coaching

Intakegesprek (duur +/- 1 uur en 30 minuten)
Vooraf aan het intakegesprek ontvang je een korte vragenlijst. Tijdens het intakegesprek nemen we deze vragenlijst samen door en bespreken we je klachten. Zowel lichamelijke als emotionele klachten. De therapie consulten bestaan uit gesprekken van mens tot mens.

Maar daarnaast vertelt het lichaam ook zijn verhaal. Met behulp van toegepaste kinesiologie kan je het verhaal van het lichaam ‘lezen’. Samen met de informatie uit de gesprekken ontstaat er langzaam maar zeker een beeld van wat er zich afspeelt.
Ter ondersteuning van de bewustwording kan gebruik gemaakt worden van de behandeling van bijvoorbeeld acupunctuurpunten, bloesem remedies (van Nederlandse bodem), voedingsadviezen, etc.

Met behulp van huiswerk / handvatten kun je ook zelf actief aan de slag.
Je krijgt je eigen verantwoordelijkheid (weer) in handen. Je wordt in staat gesteld daadwerkelijk zelf iets aan je situatie te doen. Daardoor kom je in ieder geval weer krachtig in het leven te staan.

Vervolgconsulten  (duur +/- 1 uur)
Na afloop van het intake gesprek bepalen we samen hoeveel vervolgconsulten er nodig zijn. Gemiddeld zijn dit er 4.
Na deze 4 vervolgconsulten evalueren we waar er nog behoeftes liggen.

Kosten
Uiteraard zijn er kosten verbonden aan intake- en vervolgafspraken en onderzoeken.
Bekijk hier de tarieven en vergoedingen.